Меню

015-Electric-Shock-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки от токов удар

015-Electric-Shock-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за злополуки от токов удар

Ако сте пострадали от токов удар по време на работа, е възможно да имате право на обезщетение. Работодателят Ви или другите работници може да са проявили небрежност или да не са поддържали оборудването изправно и обезопасено. Ако случаят е такъв, е много вероятно това да е причинило или допринесло за увреждането Ви.

Като при всяка трудова злополука, това може да засегне качеството на Вашия живот и препитанието Ви, а може и да има дългосрочни последици. Ако сте претърпели такова увреждане, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки като пътници. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при трудова злополука. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките от токов удар на работното място?

Токовите удари са като цяло по-вероятни при работа, извършвана с мощни машини, но могат да възникнат и при почти всяка друга работа. Дори и при нискорисковата работа в офис се извършва работа с електрически уреди, като например компютри и ИТ оборудване.

Както при всяка трудова злополука, токовите удари са по-вероятни, ако оборудването не се поддържа добре, обучението не е адекватно или процедурите не се спазват и актуализират редовно. Пропуските в тези области показват лошо управление, което според нашия опит е може би най-честият фактор, допринасящ за трудови злополуки.

 

Какви може да са последиците за мен от токов удар?

Токовият удар може да бъде изключително стресиращ и опасен в краткосрочен план, а също така може да причини и дългосрочни здравословни проблеми. Ето някои примери:

 • Сърдечен арест, аритмия и други сърдечни проблеми
 • Тежки изгаряния
 • Мускулни спазми и увреждане на нервната система
 • Фрактури
 • Затруднено дишане

Освен това токовите удари могат да имат фатален изход. Ако сте загубили член на семейството или любим човек от токов удар на работното място, ние можем да Ви съдействаме да потърсите обезщетение от неговия работодател.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за увреждането, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от увреждането:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Получили ли сте увреждане в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за увреждане от токов удар?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.