Меню

039-Cosmetic-Surgery-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при нараняване от естетична хирургия

039-Cosmetic-Surgery-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при нараняване от естетична хирургия

Популярността на естетичната хирургия продължава да нараства. Макар и повечето от здравните заведения за естетична хирургия да са благонадеждни, потенциалните последици от небрежно извършени процедури могат да бъдат значителни и дълготрайни. Възможно е да претърпите нараняване или заболяване, или да се нуждаете от допълнителни коригиращи процедури.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали поради небрежност. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как възникват проблемите с естетичната хирургия?

Естетичната хирургия може да бъде сложна и в много случаи инвазивна. Предварително трябва да се направи задълбочено проучване, за да се гарантира, че отговаряте на условията за съответната процедура. След като процедурата започне, лекарят трябва да гарантира, че няма да пострадате от инфекция и други усложнения.

Въпреки че регулаторни органи като CQC (Комисията за качество на здравните грижи) изискват някои практикуващи медици да бъдат регистрирани при тях, това не се отнася за всички процедури. През февруари 2022 г. бяха обявени планове за бъдещо регулиране на дейността на практикуващите медици, прилагащи ботокс и дермални филъри, с оглед на нарастващия брой пациенти, съобщаващи за сериозни проблеми с такива процедури.

Както при всяка форма на хирургия, на пациентите се дължи определена грижа за осигуряване на безопасността и сигурността им на всички етапи от хирургичната процедура. Неполагането на тази дължима грижа може да доведе както до физически, така и до емоционални проблеми за пациента, което потенциално му дава правото да поиска обезщетение.

 

За какъв вид нараняване след небрежно извършена естетична хирургия мога да търся обезщетение?

Естетичната хирургия се извършва под множество форми и всяка от тях носи своите потенциални рискове за пациента. Въпреки че възможните последици са твърде много за изброяване, ако сте претърпели например нараняване, обезобразяване, заболяване или усложнение в резултат на някоя форма на естетична хирургия, може да има възможност за търсене на обезщетение.

Горещо Ви препоръчваме да се свържете с нас за професионален правен съвет, за да определим дали имате право да подадете иск за обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е извършена процедурата?
 • Друг ли е виновен за заболяването или нараняването?
 • Претърпели ли сте нараняване или заболяване в резултат на процедурата?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение във връзка с естетична хирургия?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.