Меню

046-Orthopaedic-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при ортопедични наранявания

ortho-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при ортопедични наранявания

Ако ортопедичното нараняване не се лекува правилно, това може да влоши много състоянието Ви. Периодът на възстановяването може да се удължи или, още по-лошо, може да стане невъзможно да се възстановите напълно. Ако смятате, че проявена небрежност в лечението е засегнала неблагоприятно възстановяването Ви от такова нараняване, може да имате право да поискате обезщетение. Ние се стремим да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при ортопедични наранявания. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат ортопедичните наранявания?

Ортопедичните наранявания се състоят в счупвания и фрактури на кости, както и увреждания на поддържащата ги система от мускули, връзки и сухожилия. Тези наранявания могат да засегнат подвижността Ви и често изискват внимателно планиран режим на лечение и рехабилитация, за да можете да се върнете към нормалното си състояние.

Причината за такива наранявания обикновено е злополука, например пътнотранспортно произшествие или злополука на работното място, като подхлъзване, препъване или падане. В някои крайни случаи обаче нараняването може да възникне дори при извършване на медицинска процедура за третиране на друг проблем.

Често срещаните случаи се отнасят до:

 • Операции за смяна на стави, например тазобедрена, коленна или лакътна
 • Неефективно лечение на скъсани връзки
 • Операции на буниони, след които пръстите на краката не са изравнени
 • Пропуснати фрактури поради неизвършване на рентгеново изследване

 

Как може да се отрази на ортопедичното нараняване проявата на небрежност?

При медицинското лечение небрежността се състои в грешка (например прилагане на неправилно лечение) или пропуск (неизвършване на необходимите изследвания или рентгенови снимки) от страна на лекаря. Лекарят е длъжен да извърши всички действия, които разумно биха се очаквали от медицински специалист със съответната специалност.

Ортопедичните травми далеч не са прости наранявания, тъй като костите, ставите, мускулите, връзките и сухожилията изпълняват определена функция при движение и за пълно възстановяване е необходим холистичен подход към лечението и рехабилитацията. Независимо от това, медицинският специалист е длъжен да полага грижи за всички пациенти, за да бъдат защитени от рисковете и да могат да се възстановят напълно.

Тази дължима грижа заставя лекаря да вземе предвид всички аспекти на нараняването и анамнезата Ви, преди да започне каквото и да е лечение. В противен случай може да е налице проява на небрежност. При ортопедичните наранявания най-честите форми на небрежност са поставяне на неправилна диагноза, пропуснати фрактури, неизвършване на рентгенови изследвания и използване на неправилни компоненти за ставни протези.

Ако сте пострадали от такава или друга форма на небрежност, свързана с ортопедично нараняване, е силно препоръчително да се свържете с нас за правен съвет.

 

Какво обезщетение мога да получа за ортопедично нараняване?

Размерът на обезщетението, което може да получите, зависи много от конкретните обстоятелства на Вашия случай и степента на проявената небрежност. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяното от Вас нараняване.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението за претърпяно ортопедично нараняване, което може да Ви се полага.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за ортопедично нараняване?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.