Меню

032-Serious-Injuryyy-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при тежки наранявания

shutterstock_1023450460-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при тежки наранявания

Ако Вие или Ваш близък сте претърпели тежко, животопроменящо нараняване, е особено важно да потърсите професионален, специализиран правен съвет. Ако нараняването е било поне частично причинено по вина на някой друг, може да имате право на обезщетение, което да Ви помогне да планирате живота си след нараняването.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Кое нараняване е тежко?

Няма точна дефиниция за тежко нараняване. Като цяло обаче терминът се използва, когато се говори за наранявания с животопроменящи последици, които Ви засягат дългосрочно или дори до края на живота Ви. Ето някои примери:

 • Невъзможност за работа в избраната от Вас професия
 • Нужда от специализирани грижи или рехабилитация
 • Загуба на крайници или подвижност
 • Нужда от значителни адаптации на Вашия дом или автомобил

Предвид множеството начини, по които едно тежко нараняване може да засегне живота Ви, жизненоважно е да планирате внимателно и да си осигурите възможно най-добрия шанс за получаване на обезщетение, което да покрива напълно всички тези промени.

 

Как могат да бъдат причинени тежките наранявания?

Има много начини, по които могат да възникнат тежки наранявания, сред които са:

 • Пътнотранспортни произшествия, независимо дали сте участвали като водач на автомобил или мотоциклет, като пътник, велосипедист или пешеходец
 • Падане от височина на работното място или на обществени места
 • Злополуки на работното място, като например заклещване от машини или удар от падащи предмети
 • Престъпни деяния като нападения или тежки телесни повреди

Списъкът по-горе съдържа примери за някои от най-често срещаните начини за възникване на тежки наранявания. Ако Вие или Ваш близък сте претърпели тежки (включително фатални) наранявания, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим случая по-подробно.

 

За какъв вид тежки наранявания мога да търся обезщетение?

Можете да искате обезщетение за почти всякакъв вид нараняване, при условие че инцидентът и нараняванията са причинени поне отчасти по вина на някой друг. Като се имат предвид основните причини за възникване на тежки наранявания, съвсем разбираемо повечето инциденти водят до наранявания на множество части на тялото.

Всяко нараняване, което би могло да засегне съществено бъдещето Ви в дългосрочен план, трябва да бъде включено във Вашия иск. Би трябвало да сте получили лекарска помощ веднага след инцидента и ние ще включим медицинските доклади във Вашия иск, за да гарантираме, че обезщетението отразява изцяло степента на Вашите наранявания и последиците от тях.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Преустройства на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за тежко нараняване?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.