Меню

033-Amputation-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при ампутации

001-Personal-Injury-Solicitors-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при ампутации

Загубата на крайник в резултат на ампутация би повлияла съществено на начина Ви на живот. Ако нараняването е било причинено от злополука, може да имате право на обезщетение. Ние правим процедурата възможно най-ясна и лесна и с наша помощ искът Ви ще отразява най-пълно Вашите бъдещи нужди.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали при злополуки на работното място, включително претърпелите тежки увреждания като ампутации. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да бъдат причинени ампутациите?

Има много начини, по които могат да бъдат причинени ампутации. Когато причината е злополука или лекарска небрежност, обикновено злополуката или заболяването са били тежки, като например:

 • Тежко пътнотранспортно произшествие
 • Злополука на работното място, състояща се в претърпяване на силен удар или заклещване
 • Падане от височина
 • Сепсис или изцяло погрешна медицинска диагноза
 • Престъпно деяние като нападение или тежка телесна повреда

Тъй като ампутациите обикновено са причинени от тежка злополука или заболяване, е вероятно да сте претърпели и други наранявания, като счупване на кости или тежки порязвания и натъртвания. Някои от Вашите наранявания може да са сравнително краткотрайни, докато ампутацията и вероятно някое от другите Ви наранявания ще дава отражения до края на живота Ви. Поради това трябва да обмислите много внимателно как да планирате Вашата рехабилитация, медицински грижи и начин на живот.

Ние ще Ви съдействаме за оценката на пълната степен на Вашите наранявания и нужди на различните бъдещи етапи. Имаме дългогодишен опит с оказването на помощ на тежко пострадали клиенти и можем да Ви помогнем да определите от какви рехабилитационни грижи и ресурси ще се нуждаете в бъдеще. Съответно можем да Ви съдействаме и за предявяването на иск за обезщетение, за да можете да посрещнете тези бъдещи нужди.

 

Срещу кого мога да предявя иска си след претърпяна ампутация?

Вашият иск най-вероятно ще бъде покрит от застраховка и ще се предяви срещу лицето или организацията, отговорни за злополуката или нараняването. Например:

 • При пътнотранспортно произшествие искът вероятно ще бъде предявен срещу застрахователя на този водач, който се счита за виновен за произшествието.
 • При лекарска небрежност или погрешна диагноза искът Ви може да е срещу съответното държавно или частно лечебно заведение.
 • При наранявания на работното място искът ще бъде насочен срещу застрахователя на работодателя, при който е сключена застраховката „Отговорност на работодателя”.
 • Ако сте пострадали на обществено място, вероятно ще можете да предявите иск срещу застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“ на организацията или лицата, отговорни за обекта.
 • Ако сте били нападнати или сте претърпели наранявания от престъпно деяние, може да се наложи да предявите иска срещу CICA (Органа по обезщетения за наранявания от престъпления).

Ние можем да Ви посъветваме срещу кого е най-добре да насочите иска си за обезщетение въз основа на първоначалното обсъждане на Вашия случай.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение при ампутация?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.