Меню

Litigation-Judge-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за събиране на дългове към фирми

debt-rrecovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за събиране на дългове към фирми

Несъбраните дългове могат да засегнат неблагоприятно Вашия бизнес и да отклонят вниманието Ви от основните Ви задачи. Ние можем да Ви съдействаме чрез предоставяне на професионални съвети, водене на кореспонденция с длъжника от Ваше име и придвижване на делото в съдилищата, ако се наложи.

Нашата цел е да направим процедурата ясна и опростена за Вас, така че да можете да се фокусирате върху дейността си, вместо да се занимавате с дълга. Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на ХХХ различни езика по най-разнообразни правни въпроси.

 

Колко ще ми струва консултацията относно събиране на дълг?

Цената зависи от естеството на дълга (или дълговете) към фирмата Ви и от редица други фактори.

 • Нашите хонорари

  ЕТАП 1

   • Разглеждане на указанията Ви и предоставените доказателства
   • Извършване на необходимите търсения и проверки за установяване на длъжника
   • Изготвяне и изпращане на покана за доброволно изпълнение до длъжника, с което се иска погасяване на дълга в срок от 14 дни
   • Фиксирани хонорари:
    • Дългове до £10 000 – £45 плюс ДДС
    • Дългове от над £10 000 до £25 000 – £75 плюс ДДС
    • Дългове от над £25 000 до £500 000 – £100 плюс ДДС

  ЕТАП 2

   • Изготвяне и издаване на съдебни книжа
   • Искане на решение от съда, ако длъжникът не отговори на заповедта за изпълнение
   • Изпращане на решението на длъжника с искане за пълно плащане в срок от 14 дни
   • Фиксираните хонорари и съдебните такси са както следва:

  Стойност на дълга

  Съдебна такса

  Нашият хонорар

  До £5 000

  От £35 до £205

  £150,00 плюс ДДС

  £5 000,01 – £10 000

  £455,00

  £175,00 плюс ДДС

  £10 000,01 – £200 000

  5% от цената на иска

  £200 + 2% от цената на иска плюс ДДС

  £200 000 или повече

  £10 000,00

  £250 плюс + 2% от цената на иска плюс ДДС

  ЕТАП 3

   • Принудително изпълнение на неплатеното задължение
   • Решение за сума до £600:
    • Искане за издаване на изпълнителен лист
    • Фиксиран хонорар: £25 плюс ДДС
   • Решение за сума над £600:
    • Ангажиране на съдебен изпълнител
    • Фиксиран хонорар: £50 плюс ДДС
   • Ако длъжникът не притежава движимо имущество или пари за покриване на дълга, но притежава недвижим имот:
    • Заявление за налагане на възбрана –
    • Фиксиран хонорар: £50 плюс ДДС

  Други плащания

   • Съдебна такса за заявление за изпълнителен лист (при изпълнително производство в окръжен съд (County Court)) – £83 за събиране на парична сума и £130 за събиране на вещи
   • Издаване на изпълнителен лист (при изпълнително производство във висшия съд (High Court of Justice)) – £71 съдебна такса, £90 такса за съответствие
   • Заявление за налагане на възбрана, ако няма движимо имущество или пари за покриване на стойността на дълга – £119,00
   • Хонорар на агента по проследяването – £70 – £100 плюс ДДС

  Кой ще работи по събирането на вземането на фирмата Ви?

  Разполагаме с екип от опитни юристи по събиране на дългове, ръководени от Саманта Ибрахим, специализиран адвокат (Chartered Legal Executive) с над 20 години опит в съдебните спорове. Хелън Лейкок е специалист по съдебни спорове (Litigation Executive) с над 3 години опит.

  Екипът е под надзора на Ричард Хелсби, MA (Hons) Dip.Law. Ричард е дипломиран адвокат от 1998 г. и има дългогодишен опит в съдебни спорове и искове за обезщетения.

  Срокове

   • Ние ще потвърдим договора за юридическа помощ с Вас в рамките на 24 часа и ще изпратим поканата за доброволно изпълнение (LBA) до длъжника в срок от 7 дни.
   • Покана за доброволно изпълнение – Краен срок за плащане: –
   • Длъжник юридическо лице: 14 дни
   • Длъжник физическо лице: 30 дни
   • Производство в окръжен съд: –
   • Ако длъжникът не подаде потвърждение за връчване в срок от 14 дни от датата на връчването, може да бъде поискано издаване на заповед за изпълнение срещу него на 15-ия ден.
   • Ако длъжникът подаде потвърждение за връчване, той ще има право на още 14 дни, за да предяви своите възражения. Издаването на заповед за изпълнение може да бъде поискано на 29-ия ден след датата на връчване на съдебните книжа, ако не е подадено възражение.
   • Ние винаги се стремим да уреждаме споровете, без да се налага завеждане на съдебен иск. Ще продължим да се опитваме да уредим Вашия спор и след като бъде заведен съдебен иск.
   • Срокът за принудително изпълнение на дълга е обикновено 8-12 седмици от датата, на която е издаден изпълнителният лист от окръжния или висшия съд.

  Алтернативи на завеждането на иск в Окръжния съд:

   • Молба за обявяване на длъжника в несъстоятелност –
    • Депозит за синдик (подлежи на възстановяване, ако не бъде издадена заповед): £900 – £1250
    • Такса за молба за обявяване в несъстоятелност: £950 до £1250
    • Такси за връчител на съдебни книжа: £150 – £250
    • Нашите хонорари (ако длъжникът е едноличен търговец или поръчител): £750 – £1000,00 плюс ДДС
   • Производство по несъстоятелност на дружества
    • Нашите хонорари за издаване и връчване на покана за доброволно изпълнение – £450 плюс ДДС
    • Нашите хонорари за изготвяне и подаване на молба за обявяване в несъстоятелност – £750-£900 плюс ДДС
     • Съдебни такси £1880 – ако фирмата не бъде обявена в несъстоятелност, £1600 от тях се възстановяват
     • Такси за връчител на съдебни книжа: £150 – £250
     • Явяване на съдебно заседание за изслушване на молбата (Агент): £150 – £250 плюс ДДС
     • Търсения за несъстоятелност: £50 – £150
     • Обява в London Gazette: £75 – £310

  Почасова ставка при оспорени дългове

  Ако длъжникът реши да се защитава срещу иска, тогава последващата ни работа ще бъде таксувана по следните почасови ставки плюс ДДС:

   • Специализиран адвокат (Chartered Legal Executive): £255,00 на час + ДДС
   • Специалист по съдебни спорове (Litigation Executive): £177,00 на час + ДДС

  Ще Ви уведомим, когато тези хонорари започнат да се начисляват и ще Ви предоставим прогноза за общите разходи и срокове към съответния момент.

  Затвори

Колко време отнема събирането на дълга?

Това също зависи от сумата на непогасения дълг, както и от имущественото състояние и поведението на длъжника. Ще потърсим съдействието на длъжника за бързо събиране на дълга в дух на разбирателство. Това може да бъде от полза не само за Вас, но и за него – може да си спести разходи в дългосрочен план. Избягването на съдебно дело може да помогне за намаляване на разходите и да спести време на всички страни.

Ако случаят все пак стигне до съда, решаването му може да отнеме 9-18 месеца. Ако длъжникът не изплати дълга си и се наложи завеждане на съдебно дело, ще Ви предоставим приблизителна оценка на сроковете и разходите.

 

Как мога да получа съвет относно събиране на дългове?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Разговорът е безплатен и не дължите предварителни такси. Ще Ви обясним най-добрия начин на действие и прогнозните ни хонорари, преди да вземете решение дали да ни ангажирате да работим с Вас.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.