Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Съвети за работодатели относно подаване на сигнали за нарушения

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Съвети за работодатели относно подаване на сигнали за нарушения

Като работодател Вие имате множество задължения към своите служители. Едно от тях е да им позволявате да подават сигнали за сериозни нередности във фирмата без страх от ответни репресивни мерки. Ако даден служител счита, че фирмата или определени нейни служители извършват незаконни действия, той има право да сигнализира за това и да не понася вреди в резултат на това.

Нашият екип от юристи предоставя на фирмите консултации на различни езици по широк кръг въпроси на Трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да получите необходимия Ви професионален и специализиран правен съвет.

 

В какво точно се състои подаването на сигнал за нарушения?

Сигналът се подава до определено лице или орган и касае несправедливо или незаконосъобразно поведение на фирмата или нейни служители. Сигнализирането за нередности може да бъде направено пред висшето ръководство на фирмата като първа инстанция.

Възможно е обаче разкриваната информация да се отнася до поведението на самото висше ръководство. В такъв случай сигналът може да бъде подаден до регулаторни органи, професионални организации, държавни ведомства или правоприлагащи органи.

Друг основен принцип на докладването за нарушения е, че сигнализиращото лице не трябва да понася негативни последици за себе си. Законът за трудовите права от 1996 г. съдържа някои насоки относно подаването на сигнали за нарушения:

„Служителят има право да не понася негативни последици за себе си, породени от действие или умишлено бездействие от страна на работодателя му, основаващо се на обстоятелството, че служителят е извършил разкриване на информация, ползващо се от защитата на закона“.

Такова разкриване на информация трябва освен това:

  • Да е в интерес на широката общественост
  • Да се ​​направи на подходящо лице или орган
  • Да попада в приложното поле на защитата – може да се отнася например до престъпление, неизпълнение на правно задължение, създаване на опасност за човешки живот или нанасяне на значителна вреда на околната среда.

Ако имате проблем с подаването на сигнали за нередности на работното място, ние можем да Ви помогнем с преценката дали става дума за защитено от закона разкриване на информация.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Можем да Ви съдействаме по най-различни въпроси и от други правни области, включително Трудово право, Решаване на спорове, Събиране на дългове, Търговски имоти и др.

 

Как да получа съвет за фирмата ми относно подаването на сигнали за нарушения?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.