Меню

slider-conveyancing-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за продажба на жилища

slider-conveyancing-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за продажба на жилища

Ако планирате да продадете къщата си, ние можем да предоставим необходимата Ви професионална правна консултация за бързо и гладко реализиране на покупката. Нашите специалисти по прехвърляне на имоти вече са помогнали на много клиенти и могат да Ви обяснят стъпките, които трябва да предприемете, за да се осъществи продажбата възможно най-безпроблемно.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици екип по широк кръг от правни въпроси, включително прехвърляне на жилищни имоти. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато става въпрос за прехвърляне на собствеността при продажбата на къщата ми?

След като вече сте взели голямото решение да продадете имота си, Вие вероятно ще искате продажбата да се случи възможно най-бързо. Важно е да започнете правната процедура възможно най-скоро и да сте наясно с ключовите ѝ етапи, като например:

  • Преддоговорна размяна на документи – на този етап ние ще работим с Вас и с купувача на имота, за да изготвим договора. Ако сте учредили ипотека върху имота, ние можем да Ви посъветваме също и за необходимите действия за погасяването ѝ.
  • Размяна на договори – след постигане на съгласие от всички страни, ние ще разменим договори с другата страна. Това е решаващ етап от процеса, тъй като в този момент се задължавате формално да завършите продажбата на имота си.
  • Финализиране – на този етап сделката е завършена и смяната на собствеността на имота влиза в сила. При някои сделки размяната на договори и финализирането стават едновременно. В много случаи обаче може да изминат около две седмици между размяната и финализирането, за да се даде възможност на всички страни да организират практическите въпроси, например отстраняване на Вашите вещи и засичане на показанията на електромерите.
  • След финализирането – след финализирането остава още работа за вършене, включително подаване на съответната документация в имотния регистър.

Посоченото по-горе представлява опростен преглед на процедурата, но ние ще Ви я обясним по-подробно, преди да решите дали да ни ангажирате. След това ще посочим какво ни е нужно от Ваша страна на всеки етап от продажбата.

Ако същевременно купувате имот, ние можем да Ви консултираме и относно покупката, като открием сметка както за продажбата, така и за покупката и Ви фактурираме и за двете, когато смяната на жилището се осъществи.

 

Колко ще ми струват услугите по прехвърляне във връзка с продажбата на жилище?

Правните разходи, свързани със смяната на жилище, включват:

  • Външни плащания – Това са външни разходи за търсения и други дейности, които трябва да извършим от Ваше име. Разплащането става директно със съответните доставчици и след това прехвърляме тези разходи към Вас. Ако само продавате имот (без да купувате друг), ще има по-малко плащания, но все пак ще трябва да платите за някои услуги. Ние ще Ви обясним предварително за какво са всички тези разходи, преди да решите дали да ни ангажирате, и ще ги включим във фактурата. Обърнете внимание, че тези разходи не подлежат на възстановяване, ако сделката Ви не се осъществи.
  • Нашите хонорари – Нашите хонорари отразяват времето, което отделяме за работа по Вашата сделка. Наясно сме обаче, че за всяка сделка с имот е предвиден определен бюджет, така че обикновено предлагаме предварително фиксирана такса, а в някои случаи дори работим на принципа „няма сделка, няма хонорар“ (като и в този случай обаче може да се дължат външните плащания).

Ако планирате да продадете имота си и вече сте намерили купувач, свържете се с нас още днес и ние ще Ви изготвим ясна и подробна оферта, така че да можете да включите правните разходи в бюджета си от самото начало.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

След като продадете къщата си, може да Ви се стори, че това е подходящ момент за съставяне на завещание. Много хора в Обединеното кралство осъзнават важността на завещанието, но така и не стигат до него. Можем да Ви помогнем и с най-различни други правни услуги, включително относно телесни наранявания, решаване на спорове, събиране на дългове и други.

 

Как да получа съвет относно прехвърлянето във връзка с продажбата на къщата ми?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Можем веднага да Ви дадем оферта, за да можете да я предвидите в бюджета си. След това ще Ви обясним всички действия, които трябва да предприемете, както и какви ще бъдат разходите за тях, преди да решите дали да продължите със сделката.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.