Меню

HD-2-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за жилища в лошо състояние

HD-2-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за жилища в лошо състояние

Ако смятате, че наетото от Вас жилище е в лошо състояние, е възможно Вашият наемодател да не спазва задължението си да го поддържа и да трябва да организира ремонт на имота. Първо се опитайте да разрешите проблема в дух на разбирателство, но ако това се окаже невъзможно, може да имате право да поискате обезщетение за жилище в лошо състояние.

Нашите опитни специалисти по имотно право работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятно за Вас решение на спора. Те предоставят експертни правни консултации на различни езици в помощ на клиенти с най-разнообразни правни въпроси.

 

Какво точно означава жилище в лошо състояние?

При наемане на имот от собственик се предполага наличие на една определена степен на безопасност и сигурност. Освен това имотът трябва да е годен за обитаване при нормални условия, без никакъв риск за Вашето здраве.

Ето някои примери за неприемлива степен на неизправност:

  • Влага или мухъл в имота
  • Опасни газови, водни или електрически инсталации
  • Проблеми с водопроводната инсталация, включително водоснабдяване, тоалетни и мивки
  • Вредители или насекоми
  • Неефективни отходни канали и улуци
  • Течащи покриви

Това са примери само за някои от по-често срещаните случаи. Ако сте имали проблем с някое от горните или с нещо друго, което прави дома Ви опасен за живеене в дългосрочен план, би било добре да повдигнете въпроса пред Вашия наемодател и да го документирате.

Ако вече сте го направили, но проблемът е останал нерешен, горещо Ви препоръчваме да потърсите правен съвет относно лошото състояние на жилището.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението зависи от естеството на неизправността, договора за наем, проведените до момента разговори с наемодателя и редица други фактори. Един кратък разговор с нас обаче обикновено е достатъчен, за да Ви дадем становище дали можете да търсите обезщетение и да определим ориентировъчен размер на обезщетението, което може да получите.

Дори ако нямате право на обезщетение или искът Ви в крайна сметка се окаже неуспешен, самият факт, че сте потърсили правен съвет може да се окаже достатъчен да убеди Вашия наемодател, че се отнасяте сериозно към проблема и да го принуди да предприеме действия за подобряване на състоянието на имота.

 

Как да предявя иск за обезщетение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата по Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Напомняме Ви, че работим на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска. Ще Ви информираме предварително за размера на нашия хонорар и ще го приспаднем от окончателната сума на обезщетението, ако успеем да Ви го осигурим.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.