Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за завещания, тръстове и наследства

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за завещания, тръстове и наследства

Повечето хора осъзнават, че е необходимо да планират какво ще се случи с техните пари и други активи след смъртта им, но може да им е трудно да решат откъде да започнат. Получаването на специализиран правен съвет от опитен адвокат по завещания, тръстове и наследства може да Ви даде нужната яснота за планиране на всякакви възможни бъдещи ситуации.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

Нашите специалисти по завещания, тръстове и наследство могат да Ви помогнат със:

  • Завещания, включително Съставяне на завещания, Предаване за пазене и вземане обратно на завещания, Завещания за собственици на фирми и Оспорване на завещания
  • Тръстове и Спорове относно тръстове
  • Дългосрочни пълномощни
  • Администриране на завещания и наследства, включително Оспорвано наследяване
  • Международни завещания, тръстове и наследства

 

Какво трябва да имам предвид, когато става въпрос за разпределяне на активите ми след смъртта ми?

Дори ако имате сравнително малко семейство и имущество, пак има много варианти за разпределяне на активите Ви. Простото, директно завещание може да изглежда като очевидният избор, но може да не се окаже най-целесъобразният за Вашите бенефициери от данъчна гледна точка.

Тръстовете могат да помогнат за поетапно разпределяне на активите Ви през определен период от време, вместо всички наведнъж, което може да помогне за намаляване на размера на данъка върху наследството, който Вашите бенефициери ще трябва да платят. Освен това Ви дават повече контрол върху размера на сумите, които бенефициерите ще получат на определени етапи от живота им.

Например децата не могат да наследяват пари, докато не навършат 18 години, така че обикновено е нужно да се учреди тръст, ако желаете да наследят сумите директно от Вас. При наличието на тръст имате възможността да определите по-висока възраст за наследяване, като например 21 години, както и поетапно плащане в рамките на няколко години, за да намалите дължимия от тях данък върху наследството.

Освен това може да е целесъобразно за Вас да съставите дългосрочно пълномощно (LPA). Ако на по-късен етап от живота Ви започнете да губите умствените способности за вземане на решения, едно такова валидно пълномощно ще позволи на упълномощените от Вас лица да вземат решения от Ваше име. Упълномощаването може да е за финансови решения или за решения, свързани с Вашето здраве и нужда от грижи, или и за двете. Издавайки такова пълномощно сега, докато умствените Ви способности са все още запазени, получавате спокойствието от това да знаете, че сте се подготвили за бъдещето.

Когато става въпрос за завещания, тръстове и наследства, трябва да се вземат предвид много фактори, но ние можем да Ви преведем през този процес и да Ви осигурим спокойствието да знаете, че желанията Ви за след смъртта Ви ще бъдат изпълнени. Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще се радваме да Ви съдействаме.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Ако наследственото имущество съдържа недвижими имоти и Вашите бенефициери се нуждаят от правна помощ за продажбата им или за друго прехвърляне на собствеността върху тях, нашите специалисти по Прехвърляне на жилищни имоти могат да им помогнат с това.

 

Как мога да получа съвет относно завещания, тръстове и наследства?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще организираме среща за по-задълбочен разговор относно Вашите активи и финанси, както и относно Вашите бенефициери. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.